Пропърти мениджмънт - наеми - продажби - професионален домоуправителПрофесионално управление на имотиНаеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;Новини за пазара на недвижими имоти и в сферата на фасилити мениджмънтаПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажби
Професионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиИзпратете ни вашата заявка за услугата "Професионален домоуправител"Наеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;Наеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;

Имоти под наем

Имоти за продажба

22 Май, 2024
EUR1.955830.51129
USD1.805940.55373
GBP2.296520.43544
CHF1.974590.50643
JPY1.153610.86684
CAD1.320610.75723
XAU4346.340000.00023

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАТВОРЕНИ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАТВОРЕНИ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ПОСТРОЕНИ В ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, СЕ УРЕЖДА С ПИСМЕН ДОГОВОР С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИТЕ МЕЖДУ ИНВЕСТИТОРА И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ. ДОГОВОРЪТ СЕ ВПИСВА ПО ПАРТИДАТА НА ВСЕКИ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ.

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИКИТЕ НА ЗАТВОРЕНИТЕ КОМПЛЕКСИ И ПРЕДВИДЕНИТЕ В ТЯХ УСЛУГИ, МСИ ВИТОША ИЗГОТВЯ ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА:

ЗАТВОРЕН ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС

 • ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - ФИЗИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА, ВИП, СПЕЦИАЛНА;
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЩИ ЧАСТИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В КОМПЛЕКСА;
 • ПОДДРЪЖКА НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ БАСЕЙНИ;
 • КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИТНЕС ПОМЕЩЕНИЯ, НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН И КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ;
 • ОЗЕЛЕНЯВАНЕ;
 • ВИК – ПОДДРЪЖКА НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПОМПИ;
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ – ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД ОТНОСНО ВСИЧКИ ИЗГРАДЕНИ СИСТЕМИ С НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ГЕНЕРАТОРИ;
 • РЕМОНТНИ – ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕМОНТНИ И ЗАВАРЪЧНИ ДЕЙНОСТИ;
 • ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (АСАНСЬОРИ И ЕСКАЛАТОРИ), ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ, ПРОВЕРКИ (ЕЖЕДНЕВНИ, ПЕРИОДИЧНИ, СПЕЦИАЛНИ), ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ И ДР.;
 • ПОКРИВИ И ТАВАНИ – СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗОЛАЦИИ И ДР.;
 • ПАРКОВО ОФОРМЛЕНИЕ - ЗЕЛЕНИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ И ПЛОЩАДКИ;
 • ПАРКИНГИ – ПАРКИНГОВИ СИСТЕМИ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪП;
 • ОТЧЕТИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВСИЧКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ;
 • ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИМОТА;


 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В ЗАТВОРЕНИ КОМПЛЕКСИ ПРЕДЛАГАМЕ ДВА ВИДА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:


УСЛУГА, ПОДХОДЯЩА ЗА ХОРА, КОИТО ОЧАКВАТ ДОБРА ВЪЗРАЩАЕМОСТ НА НАПРАВЕНАТА ОТ ТЯХ ИНВЕСТИЦИЯ:

 • КОНСУЛТАЦИЯ НА СОБСТВЕНИКА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ;
 • РЕКЛАМИРАНЕ НА ИМОТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО РЕДОВНОТО ПЛАЩАНЕ НА НАЕМА И НА ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА НАЕТИЯ ИМОТ;
 • РЕДОВНА КОМУНИКАЦИЯ С НАЕМАТЕЛИТЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ЩЕТИ И АВАРИИ В НАЕТИЯ ОТ ТЯХ ИМОТ;
 • ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕДОВЕН ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ИМОТА НА НЕГОВИЯ СОБСТВЕНИК И ДР.;

 • ТЕКУЩО УПРАВЛЕНИЕ:


  ТОВА Е УСЛУГА ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО НЕ ЖИВЯТ В ИМОТА СИ, НО НЕ ЖЕЛАЯТ НЕГОВОТО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 • РЕДОВНО ИНСПЕКТИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ;
 • ПОЧИСТВАНЕ, ПРОВЕТРЯВАНЕ И РЕДОВНО ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ КОНСУМАТИВНИ РАЗХОДИ НА ИМОТА;
 • ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИКА ПРЕД ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ДР.;
 • "МСИ Витоша" ООД е резултат от обединението на българската строителна фирма "Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и френската Groupe GHI, чиято дейност е в областта на недвижимите имоти във Франция. В "МСИ Витоша" работи екип, специализиран в следните сфери на дейност: покупко-продажба и наемане на имоти, управление на собствеността, управление на етажна собственост, експертизи.
  "Р.С. Инженеринг" ЕООД е специализирана строителна компания с натрупан богат опит в проектирането, организацията и строителството на сгради, както и в съгласуването и узаконяването им на територията на Република България. Фирмата е основана през 1994 г. От същата година е член на Българската Строителна Камара и получава лиценз за цялостна дейност в строителството.
  Copyright © 2024 МСИ Витоша ООД. Всички права запазени.
  тел. 02/868 5040   факс 02/868 5150
  email office@msi-vitosha.com
  Направете заявка за услугата "Професионален домоуправител" »Изпратете ни Ваша обява за наем/продажба на имот »Свържете се с нас »